در اینجاست که نگرانی برای حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی توسط دانش‌آموزان به ویژه دبستانی‌ها آغاز می‌شود.البته وزارت بهداشت، دستورالعمل ویژه بازگشایی مدارس را ابلاغ کرده است که حاوی نکات مختلف و سختگیرانه‌ای برای حفظ سلامت دانش‌آموزان است.