با پایان یافتن سال تحصیلی 99-98 ارائه کارنامه دانش آموزان از اواخر خردادماه آغاز شد و باتوجه به اختلال پیش آمده در سامانه سناد چاپ کارنامه تعدادی از پایه ها با تاخیر مواجه شد بنا به بخشنامه ارسالی در این زمینه چاپ کارنامه ها با توجه به تاریخ های تعیین شده صورت خواهد گرفت . 

از صبر و حوصله و همکاری اولیا و دانش آموزان عزیز در این مدت سپاسگذاریم .