پیش دبستان و دبستان صدرا 4 مجهز به آشپزخانه مجزا جهت سرو غذای گرم با تنوع در لیست غذایی 

غذای خوب، غذایی است که ترکیب آن موافق با نیازهای بدن باشد و درعین حال سالم و بدون آلودگی‌ به مصرف انسان رسیده باشد.