هفته سلامت

سرو غذای سالم برای دانش آموزان در زنگ تغذیه به مناسبت هفته سلامت

آش کشک - نان - پنیر - خرما و گردو - شیر