مناسبت های مذهبی

روز شهادت سردار سلیمانی «روز جهانی مقاومت» نامگذاری شد

سیزدهم دی‌ماه مصادف با روز شهادت سردار سلیمانی در شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز جهانی مقاومت نامگذاری شد که در تقویم کشور ثبت خواهد شد.

 

 

زیر مجموعه ها