نمایشگاه کتاب سال تحصیلی 99-98

برای همه افراد در هر سنی، قدم زدن میان غرفه‌های نمایشگاه کتاب لذت‌بخش است با مطالعه کتاب به دنیاهای متفاوتی سفر می کنیم و اندوخته اطلاعاتمان هر روز زیاد و زیادتر می شود .

نمایشگاه کتاب در کتابخانه مدرسه